The OFFICIAL Site of the
FOODsniffer
Food Spoilage Detection System

CÁCH SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Để vận hành thiết bị, người dùng chỉ cần hướng nó về phía sản phẩm thực phẩm và nhấn một nút. Thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth để truyền dữ liệu đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của người dùng, hiển thị một kết quả chi tiết với các khuyến nghị liên quan đến sự an toàn của sản phẩm. Foodsniffer phát hiện khối lượng nồng đọ amoniac và các hợp chất hữu cơ trong mẫu. sau đó điều chỉnh dựa trên nhiệt độ và độ ẩm. Những dữ liệu này được sử dụng để tính toán ra đưa ra kết quả.

1. Hướng thiết bị FOODsniffer về phía thực phẩm


2. Mở ứng dụng FOODsniffer trong điện thoại hay máy tính bảng, chọn loại thực phẩm và chọn "Get"


3. Kết quả được hiển thị trên màn hình điện thoại hoặc mát tính bảng thông qua bluetoothBình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên